ISO 9001:2015
Quality Management Systems

CERTIFICATO N° IT-316381

ISO_14001

ISO 14001:2015
Environmental Management Systems

CERTIFICATO N° 3194

ISO 45001:2018
Occupational Healt and Safety System

CERTIFICATO N° 1403

SA 8000:2014
Social Accountability

CERTIFICATO N° IT-314789

CERTIFICAZIONE SOA
Categoria OS3 Classifica IV

ATTESTAZIONE N° 4791/50/01

 

 

Certificazione F-GAS
DPR 146/2018, Regolamento (UE) n. 517/2014
Regolamenti (CE) n. 304/2008
Regolamento ACCREDIA
Schema di Certificazione CEPAS. OS3 Class.IV

ATTESTAZIONE N° IT-308494

Certificazione ISO 3834-3:2021
FABBRICAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI SALDATI IN CARPENTERIA METALLICA
CERTIFICATO N° 3834-1168/23/S

Certificazione EN 1090-1:2009+A1:2011
Componenti strutturali e kit per strutture di acciaio
CERTIFICATO N° 0474-CPR-2590